Запознавање на околината

Постои посебна сила која произлегува од разбирањето на физиката. И како што Алберт Ајнтшајн вели, сé е релативно.

Технологиите за учење и поучување на skoool™ се интерактивни содржини кои поттикнуваат квантитет и ве носат до успех во физиката!

 • Видови

  Живите суштества се групирани во различни групи, согласно со нивните посебни својства.

 • Заби

  Имаме различни видови заби што ни помагаат да ја јадеме храната.

 • Земјата и околу неа

  Привидниот облик на Месечината се менува според Месечевите мени. Тие промени може да се објаснат со движењето на Месечината во однос на Земјата и Сонцето.

 • Кога материјата е жива?

  Материја е нешто што има маса и зазема простор. Нештата создадени од материја може да бидат живи и мртви. Како знаеме дека материјата е жива?

 • Необновливи извори на енергија

  Изворите енергија се пдоелени на два дела: обновливи и необновливи. Оваа НЕ се фокусира на необновливите извори на енергија.

 • Нови растенија од расад

  Нови растенија виреат од родителот низ бесполово или вегетативно размножување.

 • Ожичување

  Како да се поврзе трожична втичница. [Пригодно само за ВБ наставни планови. Не се препорачува за меѓународна употреба заради разликлите во стандардите/прописите].

 • Природни горива

  Вовед во создавањето на природните горива, проблемите и алтернативите

 • Растенијата живеат на различни предели

  Растенијата виреат на различни места и стануваат приспособени за живот во раслични животни средини.

 • Својства на агрегатните состојби на материјата

  Материјата се групира согласно со нејзината агрегатна состојба.

 • Што е материјата?

  Материјата го сочинува нашиот космос. Материја е нешто што има маса и зазема простор.