Kimi

Kimia është shkencë që e studjon përbërjen e substancave, ndikimet që kane njëra ndaj tjetrës si dhe reaksionet që ndodhin kur ata vijnë në kontakt me njëra tjetrën

Shtoni disa nga këto elemente në procesin tuaj mësimor dhe vështroni se a do të ndodhë ndonjë reaksion i veçante kimik me teknollogjitë për mesim dhe përvetsim të skoool™.