Biollogji

Nëse dëshironi ta shihni se sa jeni bio-llogjik, zhytuni
ne detin e biollogjisë, me teknologjitë per mësim dhe përvetsim
prej skoool™

Trupi juaj përbëhet prej qindra miljona qelizash dhe 6 miljardë kilometra
ADN, varg i gjate, që mund 8 mije here të arijë deri në hënë dhe prapë.
Çdo njeri nga ne eshte një mostër pabesueshme - e tillë është edhe vetë bota e natyrës.

  • Metoda të prodhimtarisë bujqësore

    Mësoi dallimet mes industrisë dhe prodhimtarisë së lirë, mësoi efektet e prodhimtarisë ushqimore.