Biollogji

Nëse dëshironi ta shihni se sa jeni bio-llogjik, zhytuni
ne detin e biollogjisë, me teknologjitë per mësim dhe përvetsim
prej skoool™

Trupi juaj përbëhet prej qindra miljona qelizash dhe 6 miljardë kilometra
ADN, varg i gjate, që mund 8 mije here të arijë deri në hënë dhe prapë.
Çdo njeri nga ne eshte një mostër pabesueshme - e tillë është edhe vetë bota e natyrës.

 • Dallimet në përbërjen e ajrit të thithur dhe ajrit të nxjerrur

  Mëso dallimin në mes ajrit të thithur dhe ajrit të nxjerrur

 • Ekosistemi

  Mëso se si habitatet e ndryshme ofrojnë kushte të ndryshme jetese, të cilat kushte i përcaktojnë llojet e organizmave që jetojnë në atë habitat

 • Frymëmarrja

  Mëso ndërtimin e sistemit të frymëmarrjes

 • Frymëmarrja

  Mëso funksionin e sistemit të frymëmarrjes

 • Garë për kushte natyrore të jetesës

  Mëso se shtazët dhe bimët bëjnë garë në mes vete për kushtet natyrore të jetesës

 • Marrja e ekzemplarëve nga popullata me katror matës

  Shiko se si katrori matës përdoret gjatë mbledhjes së ekzemplarëve nga popullata

 • Mikroorganizmat

  Mëso disa lloje të mikrobeve të cilët shkaktojnë sëmundje

 • Ndotja e ujit

  Mëso për ndotjen e ujit: nga çka shkaktohet, cili është efekti dhe rreziku nga ndotja e ujit

 • Përdorimi i mikroskopit

  Mëso mënyren e drejtë të përdorimit të mikroskopit

 • Përgatitja e preparateve nga cipa e qepës

  Mëso se si bëhet përgatitja e preparateve të qelizës së cipës së qepës

 • Përshtatja dhe mbijetesa

  Mëso pse shtazët dhe bimët patjeter duhet ti përshteten mjedisit për të mbijetuar

 • Përshtatja dhe mbijetesa

  Научи како различните организми се прилагодуваат кон хабитатот за да опстанат.

 • Përshtatja dhe mbijetesa

  Mëso se si organizmat e ndryshëm i përshaten mjedisit për të mbijetuar

 • Piramida e të ushqyerit

  Mëso se piramidat janë diagramë të cilët e tregojnë numrin e organizmave në çdo nivel trofik në zinxhirin ushqyes.

 • Puna e sistemeve të organeve

  Mëso si funksionojnë sistemet e ndryshme të organeve në organizmin e shëndoshë

 • Rritja dhe distribuimi i popullatës

  Mëso çka është habitat, popullata dhe ekosistemi. Mësoi preblemet që shkaktohen nga rritja e tepërt e popullatës njerëzore

 • Rrjedha e energjisë në natyrë

  Mëso se si organizmat e gjallë furnizohen me energjinë e nevojshme, mëso formën e zinxhirit ushqyes.

 • Shpërbërësit

  Mëso çfar ndodhë me organizmat pas vdekjes

 • Sistemi i organeve

  Mëso se si organet e ndryshme punojnë në sistem të veçant të organeve, mësoi sistemet e ndryshme të organeve në trupin e njeriut

 • Sistemi i qarkullimit të gjakut

  Mëso emrat e ndryshëm të enëve të gjakut dhe se si supstancat zbërthehen në gjak dhe qelizat në muret e kapilarëve

 • Skeleti i kafshëve

  Meso se kafshët kanë sistem skeletor që ju jep formë dhe ju ndihmon në lëvizje

 • Varësia e ndërsjellë dhe grabitqarët

  Mëso se si llojet e ndryshme varen mes vete, mëso të ushqyerit dhe bashkësitë.

 • Zemra dhe enët e gjakut

  Mësoi pjesët e zemrës dhe enët e gjakut

 • Zinxhiri ushqyes

  Mëso se çfar është znxhiri ushqyes dhe si funksionon ai.

 • Приспособување и опстанокот

  Mëso se si organizmat e ndryshëm i përshaten mjedisit për të mbijetuar

 • Скелети кај животните

  Сите животни изискуваат некој систем со цел да опстанат.